مسابقات هزارو چهارصد و چهارصدو یک

مجتبی رضوانی تبار   ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۱۵

با سلام امسال هم ب یاری خداوند با سختی های مسیر مسابقه نهایی درعبدلله اباد سمنان نزدیک گرمسار ب پایان رسید و پرندهای برگشتی برای ثبت رکورد ششصد هوایی با تعدادی از شرکت کنندگان برگزار میگردد و ارزوی موفقیت برای تمامی دوستان مسافتی باز در ایران زمین